ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
13 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน