ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน