ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 39 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 39 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 37 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสมเด็จ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน