ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
15 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
16 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
17 โรงเรียนวัดบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
18 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน