ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนันตาศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 47 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 37 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน