ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนันตาศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพิณโท สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 47 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน