ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 4  
7 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านนาใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
16 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
17 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
19 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
21 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
22 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
23 โรงเรียนบ้านโอดนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
24 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
25 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
26 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
27 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
28 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
29 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน