ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
12 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
13 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
14 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
16 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน