ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน