ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน