ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน