ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
16 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน