ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเอ้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 9  
12 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน