ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาผาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน