ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าแค สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
27 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน