ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
20 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
21 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
27 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน