ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน