ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
23 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
24 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 17  
25 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 25  
28 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน