ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพิณโท สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน