ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน