ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน