ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
20 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน