ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านยางขี้นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
12 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน