ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน