ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน