ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน