ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
13 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน