ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน