ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางขี้นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน