ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน