สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาตาลเหนือ 28 12 4 1 44
2 บ้านขามเปี้ย 22 10 4 0 36
3 บ้านหนองผือ 21 4 3 1 28
4 บ้านโพนแพง 18 7 3 1 28
5 บ้านบกหนองทันน้ำ 18 6 2 0 26
6 บ้านโพนเมือง 17 11 6 1 34
7 บ้านนาตาลใต้ 16 11 5 3 32
8 ชุมชนบ้านเจียด 16 10 8 2 34
9 บ้านแก่งเค็ง 16 9 5 2 30
10 บ้านคำกลาง 16 4 4 1 24
11 บ้านดอนเย็นใต้ 15 10 3 0 28
12 บ้านดอนงัว 15 7 10 2 32
13 บ้านนาหว้าเหนือ 15 6 1 3 22
14 บ้านพอก 13 10 2 1 25
15 บ้านม่วงเฒ่า 13 6 3 1 22
16 บ้านอีเติ่ง 13 4 2 0 19
17 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 13 2 1 1 16
18 ผอบ ณ นคร 1 12 7 3 0 22
19 บ้านนาขาม 12 6 4 2 22
20 บ้านกระเดียน 11 11 2 1 24
21 บ้านโนนกุง 11 9 7 0 27
22 บ้านบาก 11 7 4 2 22
23 บ้านนาชุมใต้ 11 4 1 2 16
24 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 10 8 2 1 20
25 บ้านขุมคำ 10 3 3 1 16
26 บ้านหนองบั่ว 10 1 5 4 16
27 บ้านโพธิ์ไทร 9 9 1 1 19
28 บ้านบ่อหิน 9 9 1 0 19
29 บ้านนายูง 9 8 4 2 21
30 บ้านเกษม 9 6 3 1 18
31 บ้านคำแม่มุ่ย 9 6 1 1 16
32 บ้านน้ำคำ 9 3 1 0 13
33 บ้านบก 9 3 0 0 12
34 บ้านโสกชัน 9 2 2 0 13
35 บ้านสมบูรณ์ 9 1 0 1 10
36 บ้านนาแมด 9 1 0 0 10
37 บ้านคอนสาย 8 14 4 2 26
38 พรเมตตาคริสเตียน 8 10 2 3 20
39 บ้านแหลไหล่ 8 10 1 0 19
40 บ้านแก้งเหนือ 8 7 2 2 17
41 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 8 6 6 1 20
42 บ้านโนนตูม 8 5 5 0 18
43 บ้านกาบิน 8 5 2 1 15
44 ชุมชนบ้านขามป้อม 8 4 2 1 14
45 บ้านทรายพูล 8 1 1 0 10
46 บ้านนาม่วง 8 0 6 0 14
47 บ้านไทรย้อย 8 0 0 0 8
48 บ้านคำสมิง 7 10 4 2 21
49 บ้านนาพิน 7 6 5 0 18
50 บ้านพังเคน 7 6 1 1 14
51 ชุมชนบ้านสะพือ 7 5 4 1 16
52 บ้านบึงหอม 7 4 4 0 15
53 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 7 4 2 1 13
54 บ้านค้อ 7 4 1 1 12
55 บ้านตากแดด 7 4 0 0 11
56 บ้านกองโพน 7 3 0 2 10
57 บ้านนานวน 7 2 2 0 11
58 บ้านน้ำเกลี้ยง 7 2 1 1 10
59 บ้านโคกน้อย 6 9 3 2 18
60 บ้านโนนหินแร่ 6 8 7 2 21
61 บ้านกุศกร 6 8 3 2 17
62 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 6 7 6 1 19
63 บ้านกุดยาลวน 6 7 5 3 18
64 ชุมชนบ้านโนนสวาง 6 7 3 2 16
65 บ้านด่านหม่วน 6 6 8 2 20
66 บ้านร่องข่า 6 5 5 1 16
67 บ้านนาหว้า 6 5 5 1 16
68 บ้านสองคอน 6 5 4 1 15
69 บ้านดอนหมูวิทยา 6 3 2 2 11
70 บ้านดงตาหวัง 6 3 1 2 10
71 ตชด.บ้านป่งคอม 6 2 2 0 10
72 บ้านนาหินโหง่นนาดง 6 2 0 0 8
73 บ้านถ้ำแข้ 6 2 0 0 8
74 บ้านดอนจิก 6 1 0 0 7
75 บ้านลุมพุก 6 0 0 0 6
76 บุญจิราธร 5 8 4 1 17
77 บ้านนาเมือง 5 8 3 0 16
78 บ้านตุ 5 6 4 1 15
79 บ้านหนองนกทา 5 6 2 0 13
80 บ้านนาขนัน 5 6 1 2 12
81 บ้านห้วยยาง 5 5 5 0 15
82 บ้านคำแคน 5 4 4 1 13
83 บ้านไหล่สูง 5 4 4 1 13
84 อนุบาลแสงสุรีย์ 5 4 3 2 12
85 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 5 4 2 0 11
86 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 5 3 7 1 15
87 บ้านกุดกลอย 5 3 3 4 11
88 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 5 2 3 1 10
89 บ้านนาทราย 5 2 1 2 8
90 ตระการพืชผล 5 2 0 0 7
91 บ้านแก้งใต้ 5 0 0 1 5
92 บ้านโคกใหญ่ 4 9 1 2 14
93 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 4 8 4 1 16
94 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 4 7 2 3 13
95 บ้านท่าหลวง 4 5 2 0 11
96 แอมเจริญ 4 4 5 2 13
97 บ้านไพรสวรรค์ 4 4 4 4 12
98 บ้านดอนก่อ 4 4 3 1 11
99 บ้านคำข่า 4 4 2 3 10
100 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 4 4 1 3 9
101 เขมราฐ 4 4 0 1 8
102 บ้านนาห้วยแดง 4 3 3 2 10
103 น้ำคำพิทยา 4 3 0 1 7
104 บ้านโนนขุมคำ 4 2 5 1 11
105 บ้านนาส้มมอ 4 2 3 1 9
106 บ้านห้วยฝ้าย 4 2 2 1 8
107 บ้านฟ้าห่วน 4 2 2 1 8
108 บ้านนาหว้าใต้ 4 2 2 0 8
109 บ้านนากลาง 4 2 2 0 8
110 บ้านหนองเต่า 4 2 1 0 7
111 บ้านไหล่ธาตุ 4 1 8 2 13
112 บ้านแก้งอะฮวน 4 1 5 1 10
113 บ้านนาชุม 4 1 5 0 10
114 เกษมบ้านนาคำ 4 1 1 1 6
115 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 4 1 1 0 6
116 บ้านเสาธงใหญ่ 4 1 0 1 5
117 บ้านแสนอุดม 4 0 0 1 4
118 ชุมชนบ้านเซเป็ด 3 5 3 0 11
119 บ้านคำหาด 3 4 9 1 16
120 ดุสิตคามนคร 3 4 3 0 10
121 บ้านโป่งน้อย 3 4 2 0 9
122 บ้านฮี 3 4 0 0 7
123 บ้านสร้างโพน 3 3 5 0 11
124 บ้านหนองลุมพุก 3 3 4 1 10
125 บ้านโคกก่องวังนอง 3 2 4 2 9
126 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 3 2 3 1 8
127 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 3 2 1 2 6
128 บ้านดงบัง 3 2 0 0 5
129 บ้านนางิ้ว 3 1 3 2 7
130 บ้านนาคำวิทยา 3 1 3 2 7
131 บ้านโนนสำราญ 3 1 2 1 6
132 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 3 1 1 0 5
133 ตชด.ทองพูนพิทยา 3 1 1 0 5
134 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 3 1 0 3 4
135 บ้านสงยาง 3 1 0 0 4
136 บ้านดอนตะมุน 3 1 0 0 4
137 บ้านม่วงใหญ่ 3 0 1 0 4
138 บ้านปากแซง 3 0 0 0 3
139 หนองเต่าเพชรเจริญ 2 9 3 1 14
140 บ้านนาดอกไม้ 2 7 4 3 13
141 บ้านนาตาหมุด 2 6 3 0 11
142 บ้านหนองเอาะหนองสิม 2 5 1 1 8
143 บ้านด่านฮัง 2 4 6 0 12
144 บ้านห้วยที 2 4 3 0 9
145 บ้านป่าข่า 2 4 3 0 9
146 บ้านดอน 2 4 1 0 7
147 บ้านทม 2 3 5 0 10
148 บ้านดอนใหญ่ 2 3 3 0 8
149 บ้านตาดแต้ 2 3 2 4 7
150 บ้านแก่งหลักด่าน 2 3 2 2 7
151 บ้านตระการ 2 3 2 2 7
152 พุทธศาสตร์ดอนโด่ 2 3 2 0 7
153 บ้านนาเดื่อ 2 3 0 0 5
154 วุฒิศึกษา 2 2 3 1 7
155 บ้านดอนทับช้าง 2 2 1 1 5
156 บ้านโปร่งเจริญ 2 2 1 1 5
157 บ้านคำไหล 2 2 1 0 5
158 อนุบาลกุลวิกานต์ 2 2 1 0 5
159 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 2 2 1 0 5
160 บ้านโบกม่วง 2 1 4 1 7
161 บ้านสารภี 2 1 3 0 6
162 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 2 1 1 2 4
163 บ้านพนมดี 2 1 1 0 4
164 บ้านไผ่ล้อม 2 0 1 0 3
165 บ้านแพง 1 7 9 0 17
166 บ้านโนนหอม 1 3 5 2 9
167 ปัญญารักษ์เกรียงไกร 1 3 5 1 9
168 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 3 2 0 6
169 บ้านนานางวาน 1 3 0 0 4
170 บ้านบุ่งวิทยา 1 2 4 2 7
171 บ้านนาแวง 1 2 3 1 6
172 บ้านหนองฟานยืน 1 2 2 0 5
173 บ้านเขือง 1 2 1 1 4
174 บ้านกึ่งพุทธกาล 1 1 6 0 8
175 บ้านเล้า 1 1 5 2 7
176 บ้านโคกเลาะ 1 1 2 1 4
177 บ้านโคกจาน 1 1 2 1 4
178 บ้านศรีสุข 1 1 0 0 2
179 อนุบาลอัมพรบัวขาว 1 1 0 0 2
180 บ้านคันพะลาน 1 0 2 1 3
181 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 1 0 1 0 2
182 บ้านลาดสมดี 1 0 0 0 1
183 บ้านไทรงาม 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองหลวง 1 0 0 0 1
185 บ้านตาดโตน 0 7 2 2 9
186 บ้านพะลอง 0 6 0 0 6
187 บ้านป่าติ้ว 0 4 3 1 7
188 บ้านไชยชนะ 0 4 0 0 4
189 บ้านโนนสูง 0 2 2 1 4
190 บ้านคำมณี 0 2 0 0 2
191 บ้านดงไม้งาม 0 1 3 1 4
192 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 1 2 1 3
193 บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 0 1 2 0 3
194 บ้านคึม 0 1 1 0 2
195 บ้านโคกสว่าง 0 1 1 0 2
196 บ้านหินห่อม 0 1 0 1 1
197 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 1 0 0 1
198 บ้านพะไล 0 1 0 0 1
199 บ้านเอ็นอ้า 0 1 0 0 1
200 บ้านดอนหมู 0 0 2 1 2
201 บ้านพะลาน 0 0 2 0 2
202 บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 2 0 2
203 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 1 0
204 อนุบาลน้องหญิง 0 0 0 0 0
205 บ้านดอนหมากมาย 0 0 0 0 0
206 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 0 0 0 0 0
207 บ้านโป่งเป้า 0 0 0 0 0
รวม 1,059 761 503 184 2,507