สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านขามเปี้ย 16 2 0 18 31 10 4 0 45
2 บ้านนาตาลเหนือ 6 4 4 14 34 14 5 1 53
3 บ้านอีเติ่ง 6 3 3 12 16 4 2 0 22
4 บ้านหนองผือ 6 1 5 12 21 4 3 1 28
5 บ้านนาขาม 5 4 1 10 14 6 4 2 24
6 บ้านโพนแพง 5 3 2 10 23 7 3 1 33
7 บ้านไทรย้อย 5 2 0 7 8 0 0 0 8
8 ชุมชนบ้านเจียด 4 2 0 6 16 10 8 2 34
9 บ้านคำกลาง 3 3 3 9 22 4 4 1 30
10 บ้านหนองบั่ว 3 3 2 8 15 2 5 4 22
11 บ้านนาชุมใต้ 3 2 1 6 13 4 1 2 18
12 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 3 1 1 5 10 8 2 1 20
13 บ้านขุมคำ 3 1 1 5 10 3 3 1 16
14 บ้านแก้งใต้ 3 1 0 4 6 0 0 1 6
15 ตชด.บ้านป่งคอม 3 0 1 4 8 2 2 0 12
16 บ้านลุมพุก 3 0 1 4 6 0 0 0 6
17 บ้านนาหินโหง่นนาดง 3 0 0 3 7 2 0 0 9
18 บ้านนาตาลใต้ 2 7 1 10 16 11 5 3 32
19 บ้านบกหนองทันน้ำ 2 4 2 8 18 6 2 0 26
20 บ้านบาก 2 4 2 8 17 7 4 2 28
21 บ้านม่วงเฒ่า 2 3 1 6 15 6 4 1 25
22 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 2 3 0 5 14 2 1 1 17
23 บ้านดอนเย็นใต้ 2 2 2 6 15 10 3 0 28
24 บ้านนาหว้าเหนือ 2 2 0 4 15 6 1 3 22
25 บ้านพอก 2 1 2 5 13 10 2 1 25
26 ผอบ ณ นคร 1 2 1 2 5 13 7 3 0 23
27 บ้านนายูง 2 1 1 4 11 8 4 2 23
28 บ้านทรายพูล 2 1 1 4 10 1 1 0 12
29 บ้านหนองนกทา 2 1 1 4 5 6 2 0 13
30 บ้านน้ำเกลี้ยง 2 1 0 3 7 2 1 1 10
31 บ้านนาหว้า 2 0 3 5 11 5 5 1 21
32 บ้านโนนตูม 2 0 0 2 8 5 5 0 18
33 บ้านร่องข่า 2 0 0 2 7 5 5 1 17
34 บ้านโพนเมือง 1 2 2 5 22 12 6 1 40
35 บ้านดงตาหวัง 1 2 2 5 6 3 1 2 10
36 บ้านบ่อหิน 1 2 0 3 9 9 1 0 19
37 บ้านบึงหอม 1 1 3 5 7 4 4 0 15
38 บ้านพังเคน 1 1 2 4 9 7 1 1 17
39 บ้านน้ำคำ 1 1 2 4 9 3 1 0 13
40 บ้านบก 1 1 2 4 9 3 0 0 12
41 บ้านดอนงัว 1 1 1 3 15 7 10 2 32
42 บ้านสมบูรณ์ 1 1 0 2 9 1 0 1 10
43 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1 1 0 2 6 5 2 0 13
44 ตระการพืชผล 1 1 0 2 5 2 0 0 7
45 บ้านคำไหล 1 1 0 2 3 3 1 0 7
46 บ้านหนองเต่า 1 0 2 3 5 2 1 0 8
47 บ้านแก้งเหนือ 1 0 1 2 10 8 2 2 20
48 บ้านนานวน 1 0 1 2 7 2 2 0 11
49 บ้านนาขนัน 1 0 1 2 5 6 1 2 12
50 บ้านนาส้มมอ 1 0 1 2 5 2 3 1 10
51 บ้านเกษม 1 0 0 1 11 6 3 1 20
52 ชุมชนบ้านสะพือ 1 0 0 1 7 5 4 1 16
53 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 1 0 0 1 7 4 2 1 13
54 บ้านตากแดด 1 0 0 1 7 4 0 0 11
55 บ้านโคกน้อย 1 0 0 1 6 9 3 2 18
56 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 5 5 5 0 15
57 อนุบาลแสงสุรีย์ 1 0 0 1 5 4 3 2 12
58 บ้านสร้างโพน 1 0 0 1 5 3 5 0 13
59 บ้านแก้งอะฮวน 1 0 0 1 5 1 5 1 11
60 บ้านนาคำวิทยา 1 0 0 1 5 1 3 2 9
61 บ้านท่าหลวง 1 0 0 1 4 5 2 0 11
62 บ้านแพง 1 0 0 1 3 7 9 0 19
63 บ้านด่านฮัง 1 0 0 1 2 4 6 0 12
64 บ้านค้อ 0 4 1 5 8 4 1 1 13
65 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 0 3 1 4 9 6 6 1 21
66 บ้านกาบิน 0 2 3 5 9 5 2 1 16
67 บ้านนาแมด 0 2 0 2 9 1 0 0 10
68 บ้านคำแคน 0 2 0 2 7 4 4 1 15
69 บ้านกุศกร 0 2 0 2 6 8 3 2 17
70 บ้านนาเมือง 0 2 0 2 5 8 3 0 16
71 อนุบาลกุลวิกานต์ 0 2 0 2 5 3 1 0 9
72 บ้านหนองฟานยืน 0 2 0 2 2 2 2 0 6
73 บ้านแก่งเค็ง 0 1 3 4 16 9 5 2 30
74 บ้านคอนสาย 0 1 3 4 11 14 4 2 29
75 บ้านโพธิ์ไทร 0 1 1 2 10 9 1 1 20
76 บ้านแหลไหล่ 0 1 1 2 8 10 1 0 19
77 บ้านกองโพน 0 1 1 2 7 3 0 2 10
78 บ้านนาทราย 0 1 1 2 6 3 1 2 10
79 บ้านเสาธงใหญ่ 0 1 1 2 6 1 0 1 7
80 บ้านโคกใหญ่ 0 1 1 2 5 9 1 2 15
81 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 1 1 2 5 2 3 1 10
82 ชุมชนบ้านขามป้อม 0 1 0 1 8 4 2 1 14
83 บ้านโนนหินแร่ 0 1 0 1 6 8 7 2 21
84 น้ำคำพิทยา 0 1 0 1 4 3 0 1 7
85 บ้านนาหว้าใต้ 0 1 0 1 4 2 2 0 8
86 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 1 0 1 4 1 1 0 6
87 บ้านดอนตะมุน 0 1 0 1 4 1 0 0 5
88 บ้านคันพะลาน 0 1 0 1 4 0 2 1 6
89 บ้านคำหาด 0 1 0 1 3 4 9 1 16
90 บ้านหนองลุมพุก 0 1 0 1 3 3 4 1 10
91 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 0 1 0 1 3 3 3 1 9
92 หนองเต่าเพชรเจริญ 0 1 0 1 2 9 3 1 14
93 บ้านหนองเอาะหนองสิม 0 1 0 1 2 5 1 1 8
94 บ้านทม 0 1 0 1 2 3 5 0 10
95 บ้านพนมดี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
96 บ้านลาดสมดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านนาพิน 0 0 3 3 7 6 5 0 18
98 บ้านคำแม่มุ่ย 0 0 2 2 9 6 1 1 16
99 บ้านโสกชัน 0 0 2 2 9 2 2 0 13
100 บ้านนาม่วง 0 0 2 2 9 0 6 0 15
101 บ้านโนนกุง 0 0 1 1 11 9 7 0 27
102 บ้านคำสมิง 0 0 1 1 8 10 4 2 22
103 บ้านดอนหมูวิทยา 0 0 1 1 8 5 2 2 15
104 ชุมชนบ้านโนนสวาง 0 0 1 1 6 8 3 2 17
105 บ้านถ้ำแข้ 0 0 1 1 6 2 0 0 8
106 บ้านดอนจิก 0 0 1 1 6 1 0 0 7
107 บ้านตุ 0 0 1 1 5 6 4 1 15
108 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 0 0 1 1 5 4 1 3 10
109 บ้านห้วยฝ้าย 0 0 1 1 5 2 2 1 9
110 บ้านโป่งน้อย 0 0 1 1 4 4 2 0 10
111 บ้านนางิ้ว 0 0 1 1 3 1 3 2 7
112 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
113 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
114 บ้านสงยาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
115 บ้านห้วยที 0 0 1 1 2 4 3 0 9
116 บ้านไผ่ล้อม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
117 บ้านโคกเลาะ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
118 บ้านกระเดียน 0 0 0 0 11 11 2 1 24
119 พรเมตตาคริสเตียน 0 0 0 0 8 10 2 3 20
120 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 0 0 0 0 6 7 6 1 19
121 บ้านกุดยาลวน 0 0 0 0 6 7 5 3 18
122 บ้านด่านหม่วน 0 0 0 0 6 6 8 2 20
123 บ้านสองคอน 0 0 0 0 6 5 4 1 15
124 บุญจิราธร 0 0 0 0 5 8 4 1 17
125 บ้านไหล่สูง 0 0 0 0 5 4 4 1 13
126 บ้านคำข่า 0 0 0 0 5 4 2 3 11
127 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 0 0 0 5 3 7 1 15
128 บ้านกุดกลอย 0 0 0 0 5 3 3 4 11
129 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 0 0 0 4 8 4 1 16
130 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 0 0 0 4 7 2 3 13
131 แอมเจริญ 0 0 0 0 4 4 5 2 13
132 บ้านไพรสวรรค์ 0 0 0 0 4 4 4 4 12
133 บ้านดอนก่อ 0 0 0 0 4 4 3 1 11
134 เขมราฐ 0 0 0 0 4 4 0 1 8
135 บ้านนาห้วยแดง 0 0 0 0 4 3 3 2 10
136 บ้านโนนขุมคำ 0 0 0 0 4 2 5 1 11
137 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 4 2 2 1 8
138 บ้านนากลาง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
139 บ้านไหล่ธาตุ 0 0 0 0 4 1 8 2 13
140 บ้านนาชุม 0 0 0 0 4 1 5 0 10
141 เกษมบ้านนาคำ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
142 บ้านแสนอุดม 0 0 0 0 4 0 0 1 4
143 ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 0 0 0 3 5 3 0 11
144 ดุสิตคามนคร 0 0 0 0 3 4 3 0 10
145 บ้านฮี 0 0 0 0 3 4 0 0 7
146 บ้านโคกก่องวังนอง 0 0 0 0 3 2 4 2 9
147 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
148 บ้านดงบัง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
149 ตชด.ทองพูนพิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
150 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 0 0 0 3 1 0 3 4
151 บ้านม่วงใหญ่ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
152 บ้านปากแซง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 2 7 4 3 13
154 บ้านนาตาหมุด 0 0 0 0 2 6 3 0 11
155 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 2 4 3 0 9
156 บ้านดอน 0 0 0 0 2 4 1 0 7
157 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 2 3 3 0 8
158 บ้านตาดแต้ 0 0 0 0 2 3 2 4 7
159 บ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0 0 2 3 2 2 7
160 บ้านตระการ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
161 พุทธศาสตร์ดอนโด่ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
162 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
163 วุฒิศึกษา 0 0 0 0 2 2 3 1 7
164 บ้านดอนทับช้าง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
165 บ้านโปร่งเจริญ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
166 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
167 บ้านโบกม่วง 0 0 0 0 2 1 4 1 7
168 บ้านสารภี 0 0 0 0 2 1 3 0 6
169 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
170 บ้านโนนหอม 0 0 0 0 1 3 5 2 9
171 ปัญญารักษ์เกรียงไกร 0 0 0 0 1 3 5 1 9
172 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
173 บ้านนานางวาน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
174 บ้านบุ่งวิทยา 0 0 0 0 1 2 4 2 7
175 บ้านนาแวง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
176 บ้านพะลาน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
177 บ้านเขือง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
178 บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0 0 1 1 6 0 8
179 บ้านเล้า 0 0 0 0 1 1 5 2 7
180 บ้านโคกจาน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
181 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 อนุบาลอัมพรบัวขาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านตาดโตน 0 0 0 0 0 7 2 2 9
187 บ้านพะลอง 0 0 0 0 0 6 0 0 6
188 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0 4 3 1 7
189 บ้านไชยชนะ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
190 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
191 บ้านคำมณี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 บ้านดงไม้งาม 0 0 0 0 0 1 3 1 4
193 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
194 บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 2 0 3
195 บ้านคึม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 บ้านหินห่อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
198 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านพะไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านเอ็นอ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านดอนหมู 0 0 0 0 0 0 2 1 2
202 บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
203 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 อนุบาลน้องหญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านดอนหมากมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านโป่งเป้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 142 123 107 372 1,173 777 505 184 2,455