สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านขามเปี้ย 9 1 0 10 22 10 4 0 36
2 บ้านหนองผือ 6 1 5 12 21 4 3 1 28
3 บ้านนาขาม 5 2 1 8 12 6 4 2 22
4 บ้านไทรย้อย 5 2 0 7 8 0 0 0 8
5 บ้านนาตาลเหนือ 4 3 3 10 28 12 4 1 44
6 บ้านอีเติ่ง 4 2 3 9 13 4 2 0 19
7 ชุมชนบ้านเจียด 4 2 0 6 16 10 8 2 34
8 บ้านโพนแพง 3 1 1 5 18 7 3 1 28
9 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 3 1 1 5 10 8 2 1 20
10 บ้านขุมคำ 3 1 1 5 10 3 3 1 16
11 บ้านลุมพุก 3 0 1 4 6 0 0 0 6
12 บ้านนาตาลใต้ 2 7 1 10 16 11 5 3 32
13 บ้านบกหนองทันน้ำ 2 4 2 8 18 6 2 0 26
14 บ้านดอนเย็นใต้ 2 2 2 6 15 10 3 0 28
15 บ้านนาหว้าเหนือ 2 2 0 4 15 6 1 3 22
16 บ้านนาชุมใต้ 2 2 0 4 11 4 1 2 16
17 บ้านพอก 2 1 2 5 13 10 2 1 25
18 บ้านหนองนกทา 2 1 1 4 5 6 2 0 13
19 บ้านน้ำเกลี้ยง 2 1 0 3 7 2 1 1 10
20 บ้านแก้งใต้ 2 1 0 3 5 0 0 1 5
21 ผอบ ณ นคร 1 2 0 2 4 12 7 3 0 22
22 บ้านโนนตูม 2 0 0 2 8 5 5 0 18
23 บ้านนาหินโหง่นนาดง 2 0 0 2 6 2 0 0 8
24 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 3 0 4 13 2 1 1 16
25 บ้านดงตาหวัง 1 2 2 5 6 3 1 2 10
26 บ้านม่วงเฒ่า 1 2 1 4 13 6 3 1 22
27 บ้านหนองบั่ว 1 2 1 4 10 1 5 4 16
28 บ้านบ่อหิน 1 2 0 3 9 9 1 0 19
29 บ้านบึงหอม 1 1 3 5 7 4 4 0 15
30 บ้านน้ำคำ 1 1 2 4 9 3 1 0 13
31 บ้านบก 1 1 2 4 9 3 0 0 12
32 บ้านดอนงัว 1 1 1 3 15 7 10 2 32
33 บ้านนายูง 1 1 1 3 9 8 4 2 21
34 บ้านทรายพูล 1 1 1 3 8 1 1 0 10
35 บ้านสมบูรณ์ 1 1 0 2 9 1 0 1 10
36 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1 1 0 2 5 4 2 0 11
37 ตระการพืชผล 1 1 0 2 5 2 0 0 7
38 บ้านคำกลาง 1 0 2 3 16 4 4 1 24
39 บ้านนานวน 1 0 1 2 7 2 2 0 11
40 ตชด.บ้านป่งคอม 1 0 1 2 6 2 2 0 10
41 บ้านนาขนัน 1 0 1 2 5 6 1 2 12
42 บ้านนาส้มมอ 1 0 1 2 4 2 3 1 9
43 บ้านแก้งเหนือ 1 0 0 1 8 7 2 2 17
44 บ้านพังเคน 1 0 0 1 7 6 1 1 14
45 ชุมชนบ้านสะพือ 1 0 0 1 7 5 4 1 16
46 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 1 0 0 1 7 4 2 1 13
47 บ้านตากแดด 1 0 0 1 7 4 0 0 11
48 บ้านโคกน้อย 1 0 0 1 6 9 3 2 18
49 บ้านร่องข่า 1 0 0 1 6 5 5 1 16
50 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 5 5 5 0 15
51 อนุบาลแสงสุรีย์ 1 0 0 1 5 4 3 2 12
52 บ้านท่าหลวง 1 0 0 1 4 5 2 0 11
53 บ้านด่านฮัง 1 0 0 1 2 4 6 0 12
54 บ้านค้อ 0 4 1 5 7 4 1 1 12
55 บ้านบาก 0 2 2 4 11 7 4 2 22
56 บ้านกาบิน 0 2 2 4 8 5 2 1 15
57 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 0 2 1 3 8 6 6 1 20
58 บ้านนาแมด 0 2 0 2 9 1 0 0 10
59 บ้านกุศกร 0 2 0 2 6 8 3 2 17
60 บ้านนาเมือง 0 2 0 2 5 8 3 0 16
61 บ้านแก่งเค็ง 0 1 3 4 16 9 5 2 30
62 บ้านคอนสาย 0 1 2 3 8 14 4 2 26
63 บ้านโพธิ์ไทร 0 1 1 2 9 9 1 1 19
64 บ้านแหลไหล่ 0 1 1 2 8 10 1 0 19
65 บ้านกองโพน 0 1 1 2 7 3 0 2 10
66 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 1 1 2 5 2 3 1 10
67 ชุมชนบ้านขามป้อม 0 1 0 1 8 4 2 1 14
68 บ้านโนนหินแร่ 0 1 0 1 6 8 7 2 21
69 บ้านนาทราย 0 1 0 1 5 2 1 2 8
70 น้ำคำพิทยา 0 1 0 1 4 3 0 1 7
71 บ้านนาหว้าใต้ 0 1 0 1 4 2 2 0 8
72 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 1 0 1 4 1 1 0 6
73 บ้านคำหาด 0 1 0 1 3 4 9 1 16
74 บ้านหนองลุมพุก 0 1 0 1 3 3 4 1 10
75 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 0 1 0 1 3 2 3 1 8
76 หนองเต่าเพชรเจริญ 0 1 0 1 2 9 3 1 14
77 บ้านหนองเอาะหนองสิม 0 1 0 1 2 5 1 1 8
78 บ้านทม 0 1 0 1 2 3 5 0 10
79 บ้านคำไหล 0 1 0 1 2 2 1 0 5
80 บ้านพนมดี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
81 บ้านหนองฟานยืน 0 1 0 1 1 2 2 0 5
82 บ้านลาดสมดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านนาพิน 0 0 3 3 7 6 5 0 18
84 บ้านคำแม่มุ่ย 0 0 2 2 9 6 1 1 16
85 บ้านโสกชัน 0 0 2 2 9 2 2 0 13
86 บ้านนาม่วง 0 0 2 2 8 0 6 0 14
87 บ้านนาหว้า 0 0 2 2 6 5 5 1 16
88 บ้านหนองเต่า 0 0 2 2 4 2 1 0 7
89 บ้านโพนเมือง 0 0 1 1 17 11 6 1 34
90 บ้านโนนกุง 0 0 1 1 11 9 7 0 27
91 บ้านดอนหมูวิทยา 0 0 1 1 6 3 2 2 11
92 บ้านถ้ำแข้ 0 0 1 1 6 2 0 0 8
93 บ้านดอนจิก 0 0 1 1 6 1 0 0 7
94 บ้านตุ 0 0 1 1 5 6 4 1 15
95 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 4 9 1 2 14
96 บ้านห้วยฝ้าย 0 0 1 1 4 2 2 1 8
97 บ้านนางิ้ว 0 0 1 1 3 1 3 2 7
98 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 3 1 2 1 6
99 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
100 บ้านสงยาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
101 บ้านห้วยที 0 0 1 1 2 4 3 0 9
102 บ้านไผ่ล้อม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
103 บ้านโคกเลาะ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
104 บ้านกระเดียน 0 0 0 0 11 11 2 1 24
105 บ้านเกษม 0 0 0 0 9 6 3 1 18
106 พรเมตตาคริสเตียน 0 0 0 0 8 10 2 3 20
107 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 7 10 4 2 21
108 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 0 0 0 0 6 7 6 1 19
109 บ้านกุดยาลวน 0 0 0 0 6 7 5 3 18
110 ชุมชนบ้านโนนสวาง 0 0 0 0 6 7 3 2 16
111 บ้านด่านหม่วน 0 0 0 0 6 6 8 2 20
112 บ้านสองคอน 0 0 0 0 6 5 4 1 15
113 บุญจิราธร 0 0 0 0 5 8 4 1 17
114 บ้านคำแคน 0 0 0 0 5 4 4 1 13
115 บ้านไหล่สูง 0 0 0 0 5 4 4 1 13
116 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 0 0 0 5 3 7 1 15
117 บ้านกุดกลอย 0 0 0 0 5 3 3 4 11
118 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 0 0 0 4 8 4 1 16
119 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 0 0 0 4 7 2 3 13
120 แอมเจริญ 0 0 0 0 4 4 5 2 13
121 บ้านไพรสวรรค์ 0 0 0 0 4 4 4 4 12
122 บ้านดอนก่อ 0 0 0 0 4 4 3 1 11
123 บ้านคำข่า 0 0 0 0 4 4 2 3 10
124 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 0 0 0 0 4 4 1 3 9
125 เขมราฐ 0 0 0 0 4 4 0 1 8
126 บ้านนาห้วยแดง 0 0 0 0 4 3 3 2 10
127 บ้านโนนขุมคำ 0 0 0 0 4 2 5 1 11
128 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 4 2 2 1 8
129 บ้านนากลาง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
130 บ้านไหล่ธาตุ 0 0 0 0 4 1 8 2 13
131 บ้านแก้งอะฮวน 0 0 0 0 4 1 5 1 10
132 บ้านนาชุม 0 0 0 0 4 1 5 0 10
133 เกษมบ้านนาคำ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
134 บ้านเสาธงใหญ่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
135 บ้านแสนอุดม 0 0 0 0 4 0 0 1 4
136 ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 0 0 0 3 5 3 0 11
137 ดุสิตคามนคร 0 0 0 0 3 4 3 0 10
138 บ้านโป่งน้อย 0 0 0 0 3 4 2 0 9
139 บ้านฮี 0 0 0 0 3 4 0 0 7
140 บ้านสร้างโพน 0 0 0 0 3 3 5 0 11
141 บ้านโคกก่องวังนอง 0 0 0 0 3 2 4 2 9
142 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
143 บ้านดงบัง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
144 บ้านนาคำวิทยา 0 0 0 0 3 1 3 2 7
145 ตชด.ทองพูนพิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
146 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 0 0 0 3 1 0 3 4
147 บ้านดอนตะมุน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
148 บ้านม่วงใหญ่ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
149 บ้านปากแซง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 2 7 4 3 13
151 บ้านนาตาหมุด 0 0 0 0 2 6 3 0 11
152 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 2 4 3 0 9
153 บ้านดอน 0 0 0 0 2 4 1 0 7
154 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 2 3 3 0 8
155 บ้านตาดแต้ 0 0 0 0 2 3 2 4 7
156 บ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0 0 2 3 2 2 7
157 บ้านตระการ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
158 พุทธศาสตร์ดอนโด่ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
159 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
160 วุฒิศึกษา 0 0 0 0 2 2 3 1 7
161 บ้านดอนทับช้าง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
162 บ้านโปร่งเจริญ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
163 อนุบาลกุลวิกานต์ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
164 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
165 บ้านโบกม่วง 0 0 0 0 2 1 4 1 7
166 บ้านสารภี 0 0 0 0 2 1 3 0 6
167 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
168 บ้านแพง 0 0 0 0 1 7 9 0 17
169 บ้านโนนหอม 0 0 0 0 1 3 5 2 9
170 ปัญญารักษ์เกรียงไกร 0 0 0 0 1 3 5 1 9
171 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
172 บ้านนานางวาน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
173 บ้านบุ่งวิทยา 0 0 0 0 1 2 4 2 7
174 บ้านนาแวง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
175 บ้านเขือง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
176 บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0 0 1 1 6 0 8
177 บ้านเล้า 0 0 0 0 1 1 5 2 7
178 บ้านโคกจาน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
179 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 อนุบาลอัมพรบัวขาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านคันพะลาน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
182 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านตาดโตน 0 0 0 0 0 7 2 2 9
186 บ้านพะลอง 0 0 0 0 0 6 0 0 6
187 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0 4 3 1 7
188 บ้านไชยชนะ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
189 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
190 บ้านคำมณี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านดงไม้งาม 0 0 0 0 0 1 3 1 4
192 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
193 บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านคึม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านหินห่อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
197 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านพะไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านเอ็นอ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านดอนหมู 0 0 0 0 0 0 2 1 2
201 บ้านพะลาน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
202 บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
203 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 อนุบาลน้องหญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านดอนหมากมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 บ้านโป่งเป้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 103 95 89 287 1,059 761 503 184 2,323