งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมศึกษา)
- การแข่งขันคอมพิวเตอร์  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ไมโครโฟน/หูฟัง/ดินสอ/ยางลบ/กระดาษ มาด้วย
- การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6  จะทำการแข่งขัน 2 วัน คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 (รอบคัดเลือก) และวันที่ 7 ตุลาคม       2558 (รอบชิงชนะเลิศ)  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 6 ตุลาคม 2558  คณะกรรมการตัดสินจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 
- ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมทุกกิจกรรม  ให้ยึดลำดับตามการลงทะเบียนในระบบ
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัว ต่อคณะกรรมการให้เรียบร้อย  ก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 
วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม 2558 เวลา 11:13 น.