เปลี่ยนแปลง วันและสถานที่แข่งการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
 เดิมแข่งวันที่ 6 ตุลาคม 2558 วันเดียว แก้ไขเป็น  วันที่ 6 ตุลาคม2558  ลำดับที่  1-25 และวันที่ 7 ตุลาคม 2558  ลำดับที่ 26-50  ส่วนสถานที่คงเดิม                                                                                                                                                                                                                                    
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 15:15 น.