เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.และการประกวดโครงงานการออกแบบเทคโนโลยี
เดิมแข่งขันที่อาคารศูนย์วิทยบริการ เปลี่ยนเป็นอาคารคอมพิวเตอร์ห้อง 433, 434  ส่วนวันและเวลาคงเดิม
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 15:48 น.