เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
1. จักสานไม้ไผ่  เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมอำนวยการ  2. พานพุ่มสักการะ เปลี่ยนเป็นโรงอาหารใหม่  3. แกะสลักผลไม้ เปลี่ยนเป็น โรงอาหารใหม่ วันและเวลาแข่งขันคงเดิม
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 16:39 น.