การพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขัน ครูฝึกผู้สอน คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
     ขณะนี้ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ-สกุล หากมีข้อสงสัย ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 07:37 น.