การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่

- ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 10-18 กันยายน 2558

- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09:38 น.