ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านนาแวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน