ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน