ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพะไล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน