ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน