ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน