ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน