ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไชยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.50 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านโคกจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
26 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน