ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.29 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.89 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.58 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.85 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 71.18 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69.72 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69.04 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68.95 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโบกม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67.58 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67.54 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64.65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64.22 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63.46 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63.19 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60.45 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 57.69 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 57.33 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 56.04 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 55.26 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 55.01 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 54.86 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 54.83 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 53.13 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 53.07 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 52.80 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านตาดโตน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 51.68 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 51.05 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 51.02 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50.74 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50.36 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50.13 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 49.99 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 49.81 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48.89 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48.62 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48.28 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48.27 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48.18 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 47.39 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 46.55 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 45.73 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 45.37 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 44.04 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 42.11 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 41.33 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 41.24 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 40.97 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 40.95 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 40.80 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 40.42 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 40.38 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านกุศกร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 40.16 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 39.60 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 39.23 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านกุดกลอย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 38.62 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 37.60 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 37.50 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 36.45 เข้าร่วม 64  
65 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนบ้านเขือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 34.95 เข้าร่วม 66  
67 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 33.43 เข้าร่วม 68  
69 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 69  
70 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 69  
71 โรงเรียนแอมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 69  
72 โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 72  
73 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 29.29 เข้าร่วม 73  
74 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 28.86 เข้าร่วม 74  
75 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อุบลราชธานี เขต 2 28 เข้าร่วม 75  
76 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 28 เข้าร่วม 75  
77 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 27 เข้าร่วม 77  
78 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
79 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
80 โรงเรียนบ้านคึม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
81 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
82 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
83 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
84 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
85 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
86 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
87 โรงเรียนบ้านนาแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
88 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
89 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
90 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
91 โรงเรียนบ้านแสนอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
92 โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน