ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน