ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
7 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
8 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน