ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนสาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านกาบิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน